Mr Eva Meillo Stichting

De Mr Eva Meillo Stichting is opgericht op 15 september 2009 en heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

 

Uit de statuten van de notariële akte:

Artikel 2

 

De stichting heeft ten doel:

 

  1. Het stimuleren van objectieve en integere berichtgeving over het werk van het Openbaar Ministerie( hierna: “OM”)
  2. Het bevorderen van evenwichtige beeldvorming over het werk van het Openbaar Ministerie.
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.