Meillo lezing SSR


Goede ideeën overkomen je soms. Zo was het ook met de eerste Meillo-lezing. SSR, het opleidings- instituut voor de rechterlijke organisatie, kwam in contact met de Mr Eva Meillo Stichting en het idee voor een lezing diende zich aan. Eva Meillo was een gedreven en gepassioneerde officier van justitie en had de wens de samenleving beter inzicht te geven in het werk en het functioneren van de rechterlijke macht.

 

SSR leidt mensen met een passie voor het recht op, zo ook Eva, tot kwalitatief hoogstaande rechters en officieren van justitie die hun werk aan de samenleving kunnen uitleggen. Waar valt dan nog over na te denken?

 

Meteen was duidelijk dat de lezing in het teken diende te staan van de passie voor het recht met daarbij aandacht voor de positie van de rechterlijke macht in de samenleving. Welke rol vervult de passie voor het recht? Is die passie nodig voor magistraten om hun primaire taak te vervullen om rechtvaardigheid te brengen en de rechtsstaat te borgen? Zal die passie zorgen voor innovatie en voorkomen dat magistraten verworden tot instrumentele regeltoepassers? Of is passie een recept voor een verlies aan objectiviteit? Zorgt passie voor een tunnelvisie? Bestaat passie voor het recht nog wel? […]

 

 

 

R.H.M. Jansen, MPA
Voormalig voorzitter van het College van Bestuur SSR

 

(Uit het voorwoord van het verslag van de Meillo-lezing 2011)