‘Zonder passie geen recht. Geen recht zonder passie.’

 

Voor juristen en zeker voor rechters en officieren van justitie is passie een voorwaarde om hun werk goed te kunnen doen. Gedrevenheid en bevlogenheid voor het vak leiden tot meer begrip en invoelingsvermogen ten aanzien van de mensen over wie zij moeten oordelen en de samenleving. Dit bevordert bij de buitenwereld de acceptatie van vonnissen, vergroot het vertrouwen in de rechterlijke macht en leidt tot een beter begrip bij de burger voor de rechtspraak in het algemeen.

 

Dit bleek de algemene mening te zijn op 13 oktober 2011 in Amsterdam, waar de eerste Meillo-lezing met de titel ‘Passie voor het recht’ gehouden werd. Deze jaarlijks terugkerende lezing, georganiseerd door SSR, ontleent haar naam aan officier van justitie Eva Meillo, die in 2008 in Thailand verongelukte toen zij terug wilde reizen naar Nederland in verband met een grote strafzaak waar zij aan werkte. Haar gedrevenheid voor het vak, haar passie, werd het thema voor de Meillo-lezing, waar ruim honderd belangstellenden in het Muziekgebouw aan ‘t IJ enthousiast reageerden op de inleidingen die gehouden werden.

 

Symbool

 

Rosa Jansen, voorzitter van het College van Bestuur van SSR, opende de middag en wees op het belang van passie voor magistraten. ‘Wij hebben als rechtspraak een hoop uit te leggen. Passie, zoals Eva die had, is daarvoor nodig en helpt om tot onorthodoxe oplossingen te komen’, aldus Jansen.

 

Herman Bolhaar, voorzitter van het College van Procureurs- generaal, onderstreepte even later die mening. ‘Het OM heeft veel bevoegdheden gekregen en zal verantwoording moeten afleggen over hetgeen zij daarmee doet. De samenleving eist veel van ons, wij hebben zelfvertrouwen nodig en de wil om iets voor die samenleving te betekenen. Die wil en betrokkenheid had Eva’, sprak Bolhaar.