De prijs

De Mr. Eva Meillo prijs, voor objectieve en informatieve berichtgeving over het werk van het Openbaar Ministerie, gericht op een breed publiek.

Ter herinnering aan Officier van Justitie Eva Meillo is de Mr Eva Meilloprijs ingesteld.

Mr Eva Meillo was werkzaam bij het Openbaar Ministerie (OM) toen op 30 november 2008 een noodlottig ongeval abrupt een einde aan haar leven maakte. Eva was trots om deel uit te maken van het OM en heeft daar met grote inzet en passie gewerkt. Ze betreurde het dat de berichtgeving over het werk van het OM in meerdere opzichten beperkt is.

De moeder van Eva, Joke Meillo, wil graag dat de naam van haar dochter voortleeft en heeft gemeend dat met de instelling van de mr Eva Meillo prijs een doel kan worden bereikt dat ook in de ogen van haar dochter zinvol zou zijn. Zij maakt deze prijs financieel mogelijk.

De Mr Eva Meillo prijs, in het leven geroepen om te stimuleren dat de samenleving goed wordt geïnformeerd over het dagelijks werk van officieren en rechters, wordt dit jaar uitgereikt aan een innovatief project.

Deze prijs wordt sinds 2012 uitgereikt, het ene jaar voor een journalistieke productie die het werk van het OM inzichtelijk maakt, het andere jaar voor een project van OM en/ of rechtspraak. Kanshebbers zijn innovatieve projecten, waarin met ketenpartners wordt samengewerkt om het werk van rechters en officieren beter te laten aansluiten bij de behoeften van de samenleving.

 

Meld kanshebbers aan

Kent U journalisten, schrijvers of filmmakers die de prijs verdienen, stuur dan vóór 1 september een mail aan: secretariaat@mrevameilloprijs.nl. Voeg daar een korte beschrijving bij van de aanpak, de doelstelling en de geboekte resultaten van het project (maximaal 2 A4). Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen.

 

Uitreiking van de Mr Eva Meillo Prijs 2017

De prijs, die bestaat uit een penning ontworpen door kunstenares Da van Daalen, wordt in oktober uitgereikt tijdens de Meillo-lezing die SSR jaarlijks organiseert.