Jury

Het bestuur van de Mr Eva Meillo Stichting benoemt een onafhankelijke jury met als opdracht het beoordelen van de ingezonden uitingen.

 

De jury bestaat uit minimaal drie leden en wordt gevormd door:

 

De jury wordt ambtelijk ondersteund door :